Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztowej na termomodernizację budynku I/ZUS w Działdowie przy ul. Waryńskiego 13