Opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu w 5 lokalizacjach