Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej (kosztorys inwestorski i ofertowy) wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy ul. Moniuszki 62 w Żarach