PROJEKTOWANIE – BRANŻA SANITARNA

PROJEKTOWANIE

Eko Audyt Sp. z o.o. to firma inżynierska, projektująca i realizująca inwestycje przemysłowe, komercyjne, obiekty budownictwa ogólnego, a także ochrony środowiska.
Doświadczenie, wysokie kwalifikacje i profesjonalizm pracowników, jak również stosowanie najnowocześniejszych narzędzi i metod pracy to największe atuty firmy.

Eko Audyt specjalizuje się w projektowaniu oraz w nadzorach inwestorskich. Inwestycje realizujemy kompleksowo od przygotowania koncepcji projektowych, projektów budowlanych, wykonawczych, przetargowych, rozbudów, zmiany sposobu użytkowania. Uczestniczymy w organizacji i zarządzaniu inwestycją pełniąc funkcję doradcy, inwestora zastępczego, inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu. Świadczymy również usługi konsultingowe w zakresie realizacji obiektów.

Eko Audyt zatrudnia doświadczony, wysoko wykwalifikowany personel techniczny w różnych specjalnościach, w tym m. in.: technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej, instalacyjnej, itd. Ponadto w naszej firmie zatrudnieni są inżynierowie projektu, inspektorzy nadzoru oraz inny personel techniczny – niezbędni do zarządzania realizacją inwestycji.

W skład instalacji sanitarnych wchodzą:

 – WENTYLACJA I OGRZEWNCTWO

WENTYLACJA

W pomieszczeniach, aby zapewnić warunki dobrego samopoczucia lub optymalną jakość wytwarzanych w nich produktów, należy stworzyć właściwy mikroklimat.

Do głównych czynników wpływających na stan samopoczucia osób przebywających w pomieszczeniu należą:

  • temperatura powietrza,
  • prędkość ruchu powietrza,
  • wilgotność względna powietrza,
  • temperatura powierzchni przegród,
  • stężenie zanieczyszczeń.

Procesem, który w sposób zorganizowany powoduje wymianę powietrza w pomieszczeniu zamkniętym jest wentylacja. Najkorzystniej byłoby, aby powietrze wypełniające pomieszczenie charakteryzowało się:

  • wilgotnością w granicach 30% – 70%,
  • temperaturą dostosowaną do przeznaczenia pomieszczenia i przebywających w nim ludzi wykonujących określone działania,
  • ciśnieniem zapewniającym nieprzedostawanie się zanieczyszczeń z zewnątrz, bądź szybkie usuwanie zużytego powietrza na zewnątrz.

Wentylację dzielimy na:

– grawitacyjną (nawiew realizowany jest za pomocą nawietrzaków w oknach lub czerpni ściennych, natomiast wywiew za pomocą wyrzutni dachowych lub ściennych)

– wspomaganą mechanicznie (np. za pomocą wentylatora wywiewnego kanałowego, dachowe, uzupełnianie powietrza odbywa się za pomocą podcięć w drzwiach lub kratek transferowych)

– mechaniczna nawiewno-wywiewna (wentylowanie odbywa się za pomocą centrali wyposażonej w wymiennik, wentylatory. Doprowadzenie świeżego powietrza odbywa się za pomocą nawiewników/kratek wentylacyjnych natomiast wywiew również  za pomocą systemu kanałów zakończonych kratkami wywiewnymi)

OGRZEWNICTWO

W klimacie umiarkowanym domy oraz mieszkania muszą być ogrzewane. W tym celu budynki są wyposażone najczęściej w centralną instalację grzewczą, która składa się np. z kotłów (gazowych, olejowych, na eko groszek), pomp ciepła, węzłów cieplnych. Do urządzeń podłączone są instalacje zasilanie/powrót, a następne systemem rozdzielaczowym doprowadzane do końcowych odbiorników ciepła, którymi są grzejniki (wodne płytowe lub system ogrzewania podłogowego).

SKONTAKTUJ SIĘ

Chcesz abyśmy wykonali dla Ciebie projekt?
Wyślij formularz!

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link