PROJEKTOWANIE – BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

PROJEKTOWANIE

Eko Audyt Sp. z o.o. to firma inżynierska, projektująca i realizująca inwestycje przemysłowe, komercyjne, obiekty budownictwa ogólnego, a także ochrony środowiska.
Doświadczenie, wysokie kwalifikacje i profesjonalizm pracowników, jak również stosowanie najnowocześniejszych narzędzi i metod pracy to największe atuty firmy.

Eko Audyt specjalizuje się w projektowaniu oraz w nadzorach inwestorskich. Inwestycje realizujemy kompleksowo od przygotowania koncepcji projektowych, projektów budowlanych, wykonawczych, przetargowych, rozbudów, zmiany sposobu użytkowania. Uczestniczymy w organizacji i zarządzaniu inwestycją pełniąc funkcję doradcy, inwestora zastępczego, inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu. Świadczymy również usługi konsultingowe w zakresie realizacji obiektów.

Eko Audyt zatrudnia doświadczony, wysoko wykwalifikowany personel techniczny w różnych specjalnościach, w tym m. in.: technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej, instalacyjnej, itd. Ponadto w naszej firmie zatrudnieni są inżynierowie projektu, inspektorzy nadzoru oraz inny personel techniczny – niezbędni do zarządzania realizacją inwestycji.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna w obiektach składa się z:

 • przyłącza i złącza kablowego
 • tablicę rozdzielczą,
 • piony i linie zasilające,
 • instalację odbiorczą,
 • odpowiednią liczbę obwodów.
 • Instalację odgromową
 • Instalację uziemienia

Instalacja taka obejmuje nie tylko przewody i kable elektroenergetyczne, urządzenia zabezpieczające i przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne, sterujące i pomiarowe wraz z ich obudowami i konstrukcjami wsporczymi, lecz także rezerwowe źródła energii elektrycznej, takie jak baterie akumulatorowe, urządzenia bezprzerwowego zasilania (UPS) oraz zespoły prądotwórcze, wraz z instalacjami przynależnymi do tych urządzeń.

Projekty instalacji elektrycznych wykonywanych przez Eko Audyt:

Podział ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników

 • instalacja oświetleniowa
 • instalacja siłowa

Podział w zależności od charakteru obiektów:

 • instalacja elektryczna nieprzemysłowa
 • instalacja elektryczna przemysłowa

Zależnie od przewidywanego czasu użytkowania instalacji:

 • instalacje elektryczne stałe
 • instalacje elektryczne prowizoryczne (tymczasowe)

Podział ze względu na sposób wykonania:

 • instalacja podtynkowa
 • instalacja wtynkowa
 • instalacja natynkowa
 • instalacja listwowa

Oprócz instalacji elektrycznych obiektów budowlanych (jednorodzinnych, wielorodzinnych, komercyjnych, przemysłowych)  wykonujemy również projekty oświetlenia drogowego oraz miejsc niebezpiecznych takich jak przejścia dla pieszych:

BRANŻA TELETECHNICZNA

W zakresie instalacji teletechnicznych wewnętrznych świadczymy usługi w opracowywaniu następujących projektów:

 • systemy sygnalizacji alarmowej pożaru
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje CCTV
 • instalacje alarmowe
 • sieci komputerowe
 • instalacje telefoniczne
 • sieci strukturalne
 • instalacje domofonowe i V-domofonowe
 • instalacje dzwonkowe i przyzywowe
 • instalacje RTV i RTV-SAT
 • instalacje detekcji tlenku węgla CO, LPG i innych gazów wg wymagań w danym obiekcie

SKONTAKTUJ SIĘ

Chcesz abyśmy wykonali dla Ciebie projekt?
Wyślij formularz!

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link