ISO 50001, 14001, 9001

ISO 50001, 14001, 9001

W swoich szeregach posiadamy zgrany zespół najlepszych specjalistów. Norma ISO 50001 to najbardziej rygorystyczne wytyczne w zarządzaniu energią. Dotyczy ona redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz doskonalenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Nasza firma posiada audytora zewnętrznego ISO 50001, który uzyskał te niezwykle rzadkie uprawnienia w Londynie jako jedna z pierwszych 8 osób w Europie.

Doświadczenie, które pozyskaliśmy przy wykonywaniu audytów energetycznych zgodnie z wymogami ustawowymi w 2017 roku, bezpośrednio przełożyło się na zgłębienie zagadnienia międzynarodowego standardu ISO. Jest to najwyższy standard w branży energetycznej. Na naszym rynku, tylko pojedynczy inżynierowie są certyfikowani standardem ISO 50001 – posiadanie specjalisty tej dziedziny w naszych szeregach jest dla nas ogromną dumą.

Wdrażamy również systemy zarządzania jakością ISO 9001 oraz zarządzania środowiskiem ISO 14001:

ISO 9001 to system zarządzania jakością. Rozumie się przez to nadzór nad dokumentacją, wprowadzenie systematyki odnośnie zarządzania zasobami, czy też wykonanie badań i pomiarów odnośnie procesów produkcyjnych, jak również obejmujących czynnik ludzki (np. poziom zadowolenia).  Jest to rozwiązanie przydatne dla każdego rodzaju prowadzonej działalności. Wdrażając system ISO 9001 można skutecznie usprawnić wewnętrzne procedury biznesowe, co bezpośrednio przekłada się na większą lojalność swoich pracowników oraz zysku od klientów.

ISO14001 to norma zarządzania środowiskowego. Służy ciągłemu doskonaleniu poprzez złożone planowanie: budowanie celów, zadań i programów środowiskowych.

SKONTAKTUJ SIĘ

Chcesz abyśmy wykonali dla Ciebie projekt?
Wyślij formularz!

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link