EKSPERTYZY

ZARZĄDZANIE

Ekspertyza to nic innego, jak wydanie opinii technicznej na temat obiektu. Posiadamy w swoich szeregach inżynierów każdej branży, dzięki czemu jesteśmy w stanie rzetelnie oraz kompleksowo ocenić stan techniczny mieszkań, domów, obiektów usługowych oraz przemysłowych – od najmniejszej, do największej skali.

Przeprowadzenie ekspertyzy to nie tylko potwierdzenie poprawności przeprowadzanych działań dla osobistego spokoju – to również częstokroć obowiązek, w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002. W zdecydowanej większości przypadków odnośnie rozbudowy, przebudowy czy nadbudowy, ekspertyza poprzedza podjęcie wszelkich działań „w terenie”.

Bierzemy pod lupę parametry oraz stan architektoniczny, jak i wszelkie instalacje znajdujące się w obiekcie. Ponadto, jesteśmy w stanie oszacować nakład finansowy, wymagany do rozwiązania zdiagnozowanych problemów oraz znaleźć podwykonawców, będących w stanie sprawnie i profesjonalnie wdrożyć proponowane rozwiązania.

Ekspertyzy w zakresie odstępstw sanepid/ppoż.

Sporządzamy ekspertyzy techniczne zgodnie z “Procedurami organizacyjno – technicznymi w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jak i również Sanepid w inny sposób niż określono w przepisach techniczno – budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz bytowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych” określonymi przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

W ekspertyzie technicznej przedstawione są rozwiązania wskazane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego (w zależności od potrzeb) wraz z zaproponowaną koncepcją bezpieczeństwa, które spełniają obowiązujące warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie budowlanym orz warunki techniczne w zakresie Sanepid. Zapewnią akceptowalny tzw. minimalny poziom bezpieczeństwa, zarówno dla jego użytkowników, jak również ekip ratowniczych oraz zostaną uzgodnione z miejscowym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Ekspertyza mykologiczna

Badanie konstrukcji budowlanych, wyposażenia pomieszczeń i przechowywania materiałów. Identyfikowane są grzyby pleśniowe i grzyby domowe, zasiedlające ściany i inne elementy budynku, dokonuje się oceny zagrożenia zdrowia człowieka i materiałów wynikających z obecności określonych rodzajów drobnoustrojów. Badania opracowywane są w formie ekspertyzy mikologicznej, która obejmuje:

  • opis badanego obiektu (opis stanu zachowania obiektu, materiały z jakich jest wykonany obiekt, w jakim środowisku się znajduje i jakie zagrożenia na niego działają),
  • dokumentacja fotograficzna przedstawiającą stan faktyczny obiektu z istniejącymi zagrożeniami,
  • rozpoznanie przyczyny powstania zagrożeń,
  • metody usunięcia przyczyny powstania zagrożeń,
  • klasyfikacja zagrożeń biologicznych (tj. grzybów, pleśni, bakterii, owadów). Dokumentacja opisowa (wygląd szkodnika, gdzie występuje, czym się żywi, szkody jakie wywołuje na obiekcie, zagrożenie dla zdrowia ludzkiego).
  • zalecenie środków chemicznych zwalczających szkodniki i dobór metody ich stosowania,
  • dokumentacja techniczna – zaznaczenie na planach i rysunkach gdzie występuje porażenie, zaznaczenie obrębu, w którym powinny być wykonywane prace zabezpieczenia obiektu.

Nie ma dla nas granic – podejmujemy każde wyzwanie. Problemu nie stanowi żaden drapacz chmur, czy rozległa hala produkcyjna, pełna maszyn i wszelkich wdrożeń technologicznych, zarówno z poprzednich dekad, jak i opartych na najnowszych, nowoczesnych rozwiązaniach. Przeprowadzenie ekspertyzy z EKO-PROJECTS to gwarancja rzetelności, profesjonalny zespół przeprowadzający działania w możliwie najkrótszym czasie, atrakcyjna cena oraz potencjalnie możliwość poprowadzenia działań następujących po pomyślnym wydaniu ekspertyzy w pakietowej, kompleksowej ofercie.

SKONTAKTUJ SIĘ

Chcesz abyśmy wykonali dla Ciebie projekt?
Wyślij formularz!

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link