AUDYTY

AUDYTY

Eko Audyt jest firmą, która czynnie uczestniczy w daleko idącej idei poprawy efektywności energetycznej w Polsce. Nasz zespół to grupa ludzi wyspecjalizowanych w wykonywaniu audytów energetycznych. Głównym punktem naszej działalności jest wykonywanie opracowań zgodnych z Ustawą o efektywności energetycznej z dn. 20 maja 2016 r. Niewątpliwym sukcesem naszych ekspertów jest wykonanie blisko 300 audytów, z których raport końcowy został przekazany do Urzędu Regulacji Energetyki i każdy z powyższych dokumentów spotkał się z aprobatą URE. W naszych audytach energetycznych poddajemy szczegółowej analizie infrastrukturę techniczną i procesy technologiczne obiektów naszych Klientów. Na liście naszych zleceń znajdowały się duże zakłady produkcyjne, a także firmy posiadających kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt obiektów na terenie całego kraju. Dzięki kooperacji inżynierów z wielu branż:

 • Architektów,
 • Inżynierów sanitarnych,
 • Elektryków,
 • Energetyków,

jesteśmy w stanie odnaleźć oszczędności energii elektrycznej i ciepła w wielu obszarach. Na liście proponowanych przez nas modernizacji mogą Państwo spotkać:

 

 • Termomodernizację,
 • Modernizację instalacji CO i CWU,
 • Odzysk ciepła,
 • Zmianę źródła ciepła,
 • Usprawnienie procesu technologicznego,
 • Wymianę napędów elektrycznych,
 • Wymianę transformatorów,
 • Modernizację instalacji oświetleniowej,
 • Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii,
 • Zastosowanie systemów kogeneracyjnych,

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa często jest mylony z audytem efektywności energetycznej, a ten drugi z Białym Certyfikatem. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkiem dużych przedsiębiorstw, które spełniają warunki określone w Ustawie o efektywności energetycznej z 2016 r. Jest to swego rodzaju nowość na polskim rynku energetycznym. Jego wykonanie powinno podsumowywać przynajmniej 90% całego zużycia energii przez przedsiębiorstwo, a raport z wnioskami i potencjalnymi oszczędnościami powinien być dostarczony do Urzędu Regulacji Energetyki do 30 września 2017 r., a kolejna edycja przypada za 4 lata licząc od w/w daty.

Audyt Efektywności Energetycznej jest natomiast o wiele krótszym opracowaniem, które skupia się jednym z przedsięwzięć, które znajdują się na liście Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. Audyt ten służy uzyskaniu Białego Certyfikatu. Czy Certyfikat ten nie jest Audytem Efektywności Energetycznej, a tak naprawdę dofinansowaniem (w postaci papieru wartościowego), do uzyskania którego niezbędny jest prawidłowo wykonany właśnie Audyt Efektywności Energetycznej. W tej dziedzinie także możemy pochwalić się wieloma sukcesami. Nasz zespół wykonuje w/w audyty w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Kolejnym z filarów naszej działalności jest wykonywanie audytów termomodernizacyjnych. Dokumentacja ta jest sporządzana przez nasz zespół zarówno przy okazji wykonywania projektów technicznych oraz jako samodzielne opracowanie mające na celu uzyskanie premii termomodernizacyjnej i remontowej. Audyty tego typu wykonywaliśmy między innymi dla publicznych obiektów sportowych czy też służby zdrowia. Naszym opracowaniom zawsze towarzyszy końcowy sukces, a ewentualne wątpliwości Klienta rozwiązywane są bezzwłocznie na etapie realizacji audytu. Jako zespół Audytorów jesteśmy także w stanie wykonać opracowanie dostosowane także do innych projektów np. dofinansowań unijnych obecnie prowadzonych w różnych częściach kraju.

Nasz zespół wykonuje także zlecenia z zakresu Świadectw Charakterystyki Energetycznej. Wykonujemy usługi dla sektora prywatnego jak i środowiska deweloperskiego. Dzięki naszym charakterystykom wielu Klientów spełniło ciążący na nich obowiązek, a nasza firma przyczyniła się do poprawy kondycji energetycznej kraju potwierdzając lub zwracając uwagę na nieprawidłowe wskaźniki energochłonności danego obiektu.

Liczne sukcesy w opracowywaniu Audytów Energetycznych, Audytów Efektywności Energetycznej, Audytów Termomodernizacyjnych, Świadectw Charakterystyki Energetycznej, nie byłyby możliwe bez odpowiednio wyszkolonego zespołu. Oprócz w/w wykształcenia nasi specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia np. do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej, są czynnymi członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, biorą udział w seminariach oraz szkoleniach branżowych oraz posiadają uprawnienia energetyczne i pomiarowe. W celu dalszego kształcenia i w trosce o wysoki poziom usług, nasi Audytorzy ubiegają się o kolejne uprawnienia i certyfikacje.

SKONTAKTUJ SIĘ

Chcesz abyśmy wykonali dla Ciebie audyt?
Wyślij formularz!

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link