Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej wykonanie projektów toalet z adaptacja piomieszczenia i przebudową instalacji wodno – kanalizacyjnej dla 101 lokali