Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej wykonanie projektów toalet z adaptacja pomieszczenia i przebudową instalacji wodno- kanalizacyjnej dla 115 lokali