Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót remontowych w budynku OT-1B przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie