Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem