Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do dostosowania budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych