Wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku SPZOZ w Lesku na cele opieki długoterminowej”