REGULAMIN NEWSLETTER

REGULAMIN

 

EKO PROJECTS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-417) przy ul. Traugutta 69/1, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest jedynym administratorem danych osobowych podanych przy zapisie do usługi „Newsletter”. Dane te będą przetwarzane przez EKO PROJECTS Sp. z o.o. w celu realizacji usługi „Newsletter”. Usługa jest bezpłatna. Podanie danych jest dobrowolne. W dowolnym momencie istnieje możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych z naszej bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EKO PROJECTS  Sp. z o.o.  informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Niniejeszy regulamin sporządzono na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

 

 1. Usługa „Newsletter” jest bezpłatną oraz bezterminową usługą. Jej zadaniem jest przesyłanie Użytkownikom informacji oraz przedstawianiu usług komplementarnych ze strony biura inżynierskiego. Usługa realizowana jest poprzez okresowe wysyłanie treści sporządzonych przez redakcję drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego (e-mail).
 2. Aby świadczenie usługi „Newsletter” było możliwe, EKO PROJECTS Sp. z o.o. pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Aby otrzymać wiadomości w ramach usługi „Newsletter”, Użytkownik powinien:

Sposób 1 – na stronie internetowej

 1. Wpisać swój adres poczty elektronicznej na stronie głównej http://eko-projects.pl, w sekcji Newsletter
 2. Zaakceptować niniejszy regulamin
 3. Potwierdzić zapis do usługi przyciskiem „Zapisz się”

Sposób 2 – po rozmowie telefonicznej z konsultantem

 1. W otrzymanym od konsultanta mailu należy potwierdzić chęć zapisu, klikając w odpowiedni przycisk lub link
 2. Zaakceptować niniejszy regulamin
 3. Potwierdzić swój adres e-mail ze swojej skrzynki poczty elektronicznej, za pośrednictwem przesłanej wiadomości potwierdzającej
 4. Z chwilą potwierdzenia zapisu do usługi „Newsletter”, Użytkownik zostaje zapisany do bazy oraz zacznie otrzymywać bieżące wiadomości przygotowane przez redakcję .
 5. Aby poprawnie odczytywać wiadomości w ramach usługi „Newsletter”, wymagany jest dostęp do Internetu oraz dysponowanie przeglądarką internetową, poprawnie skonfigurowanym klientem poczty e-mail lub telefonem komórkowym posiadającym dostęp do Internetu oraz obsługującym pocztę elektroniczną.
 6. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.
 7. Użytkownik ma możliwość ponownego zapisania się do usługi „Newsletter”.
 8. EKO PROJECTS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
 9. Czasowego wyłączania usługi „Newsletter”, jeśli okaże się to niezbędne ze względów technicznych
 10. Zatrzymania usługi „Newsletter”, po uprzednim poinformowaniu zapisanych Użytkowników.
 11. EKO PROJECTS Sp. z o.o. oświadcza, że poadny przez Użytkownika adres poczty elektronicznej e-mail będzie ptrzetwarzany zgodnie z przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 12. EKO PROJECTS Sp. z o.o. nie będzie udostępniać powierzonych adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link