Wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Śląskiej 7, Piłsudskiego 28-29, Prusa 1-3-5, Wojska Polskiego 45 i Piłsudskiego 99 w Stargardzie