Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wodociągowej znajdującej się na terenie Zakładu Krynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostosowaniem do wymagań i przepisów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń