Zaprojektowanie wymiany instalacji odgromowej pod nazwą: a) Remont instalacji odgromowej na budynku urzędu pocztowego położonego w Zabrzu przy Placu Dworcowym 1, B) Remont instalacji odgromowej na budynku urzędu pocztowego położonego w Zabrzu przy ul. Brygadzistów 2, C) Remont instalacji odgromowej na budynku urzędu pocztowego położonego w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 240