Opracowanie dokumentacji projektowej sieci hydrantowej w pętli o dł. ok. 2300 m oraz zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych o pojemności użytkowej 500 m3 ± 2% na stacji Sławków LHS.