Przypominamy, iż wkrótce mija termin aktualizacji normy ISO 9001. Wszystkie przedsiębiorstwa posiadające tę normę są zobligowane do jej zaktualizowania przed upływem 14.09.2018 r. Po tym czasie posiadane certyfikaty w poprzedniej wersji z 2008 r. wygasną.

Czy warto posiadać System Zarządzania Jakością ISO 9001?

Zdecydowanie tak. Pozwala on usprawnić szereg firmowych procedur wewnętrznych oraz naturalnie zauważalnie zwiększyć jakość wykonywanej pracy oraz analogicznie – świadczonych usług.

Klienci zwracają szczególną uwagę na to, czy dana firma posiada ów certyfikat. Poświadcza on rzetelności oraz nadaje prestiżu, pozwalając wyróżnić się na rynku na tle konkurencji.

Co się zmieniło?

Struktura normy została zmieniona. Składa się ona obecnie z 10 czynników, z czego następujące opisują istotę funkcjonowania normy:

 • Kontekst organizacji – kładzie się nacisk na zrozumienie kontekstu danej działalności, potrzeb i oczekiwań ze strony klientów oraz określenie zakresu systemu zarządzania.
 • Przywództwo – jest tutaj mowa o zaangażowaniu, polityce firmy, roli oraz odpowiedzialności jak i uprawnieniach
 • Planowanie – określa się ryzyko i możliwości oraz planuje cele możliwe do zrealizowania
 • Wsparcie – definiuje się zasoby, kompetencje, świadomość, komunikację oraz dokumentowanie informacji
 • Działania operacyjne – skupia się tutaj na planowaniu oraz nadzorowaniu wszelkich działań
 • Ocena efektów działalności – dotyczy ona monitorowania, pomiarów, analizy, oceniania, audytu wewnętrznego oraz przeglądu zarządzania celem jego oceny i usprawnienia
 • Doskonalenie – polega na znalezieniu niezgodności, podjęcia działań korygujących oraz wprowadzeniu filozofii nieustannego doskonalenia poprzez aktywizację całego zespołu przedsiębiorstwa

Dokonaj wdrożenia nowej normy ISO 9001:2015 w naszej firmie

Nasze niezwykle bogate doświadczenie samo w sobie stanowi przykład najwyższej jakości. Wdrażamy normy tylko i wyłącznie przez wykwalifikowaną kadrę, która na co dzień pracuje z systemami ISO.

Wdrożenie normy w przedsiębiorstwie:

 • szybkość – wdrożenie trwa ok. 1 miesiąc, przy czym nie wstrzymuje ono bieżącej działalności przedsiębiorstwa
 • bez dodatkowych kosztów – nie wymagamy zakupu dodatkowych urządzeń, maszyn, oprogramowania lub zatrudnienia dodatkowych osób
 • bez zbędnych formalności
 • stały kontakt oraz opieka powdrożeniowa