Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże w Szczecinie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże w Szczecinie

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy 13 mieszkań w budynku mieszkalnym, polegającym na wydzieleniu pomieszczenia łazienki wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji przy ul. Jagiellońskiej, Wojska Polskiego, Al. Piastów, Bohaterów Getta Warszawskiego, Bolesława Śmiałego.Zakres obejmował wykonanie inwentaryzacji oraz projektów budowlanych i wykonawczych.Opracowanie projektowe polegało na zaprojektowaniu:

– instalacji wody zimnej i ciepłej

– instalacji kanalizacji sanitarnej

– instalacji centralnego ogrzewania

– instalacji gazu

– instalacji wentylacji.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link