Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy

Przedmiot zlecenia obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej, a także centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z dwufunkcyjnym kotłem gazowym dla 37 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 6 budynkach mieszczących się przy ulicy Przemysłowej oraz Karpackiej w Bydgoszczy. Przystąpienie do prac projektowych zostało poprzedzone szczegółową inwentaryzacją budowlano-instalacyjną obejmującą m.in. lokalizację i rodzaj istniejących źródeł grzania, pionów wodociągowych, kanalizacyjnych, czy też przewodów wentylacyjnych. Projektowana instalacja gazowa zasilać miała urządzenia gazowe w postaci kuchenek gazowo-elektrycznych oraz dwufunkcyjnych kotłów wiszących zlokalizowanych w obrębie przedmiotowych mieszkań. Od wspomnianych kotłów zaprojektowano rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania (w systemie trójnikowym) oraz ciepłej wody użytkowej.

Projekt swoim zakresem obejmował także rozwiązanie problemu wentylacji oraz budowę systemów powietrzno-spalinowych zgodnie z otrzymanymi opiniami kominiarskimi. Kompletna dokumentacja projektowa wymagała uzyskania szeregu uzgodnień oraz map, w tym także pozwolenia na budowę.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link