Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku

Wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku SPZOZ w Lesku na cele opieki długoterminowej”

 

Przebudowa z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku zamieszkania zbiorowego na budynek opieki zdrowotnej długoterminowej SPZOZ wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zakres obejmował również dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów ochrony pożarowej. Projekt opracowywany na potrzeby uzyskania dotacji unijnej.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link