Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 2

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Hetmańskiej 17 w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku KPI w Dąbrowie Górniczej przy ul. Hetmańskiej 17. Współfinansowane z WFOŚiGW” Zakres instalacyjny projektu obejmował instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami płytowymi, zasilaną z projektowanej kotłowni gazowej, instalację wod –kan wraz z budową nowych przyłączy, a także instalację VRF dla wyznaczonych pomieszczeń.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link