Gmina – Miasto Świnoujście (Szkoła Podstawowa nr 4)

Gmina – Miasto Świnoujście (Szkoła Podstawowa nr 4)

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4. Zakres projektu:
– przebudowa oświetlenia sportowego sali gimnastycznej:
– inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i inst. elektrycznych
– instalacja oświetlenia sportowego sali gimnastycznej
– instalacja gniazd wtykowych
– bilans mocy obiektu
– schemat ideowy instalacji elektrycznej obiektu.
Projekty budowlano-wykonawcze, STWiORB, przedmiary robót, kosztorysy, nadzór autorski.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link