Gmina – Miasto Świnoujście (Przedszkole nr 9)

Gmina – Miasto Świnoujście (Przedszkole nr 9)

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 9. Zakres projektu:

– przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej:
– inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i inst. elektrycznych
– instalacja zasilająca z rozdzielnicą główną i tablicami piętrowymi
– instalacja połączeń wyrównawczych
– instalacja gniazd wtykowych
– instalacja oświetlenia ogólnego
– bilans mocy obiektu
– schemat ideowy instalacji elektrycznej obiektu.
W ramach zadania opracowano: projekty budowlano-wykonawcze, STWiORB, przedmiary robót, kosztorysy, nadzór autorski.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link