Gmina – Miasto Świnoujście (Przedszkole nr 3)

Gmina – Miasto Świnoujście (Przedszkole nr 3)

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 3. Zakres projektu obejmował w szczególności:

– inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i instalacji elektrycznych
– instalację zasilająca z rozdzielnicą główną i tablicami piętrowymi
– instalację połączeń wyrównawczych
– instalację gniazd wtykowych
– instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego
– instalacje niskoprądowe
– bilans mocy obiektu
– schemat ideowy instalacji elektrycznej obiektu.
W ramach zadania opracowano projekty budowlano-wykonawcze, STWiORB, przedmiary robót, kosztorysy, nadzór autorski.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link