Gmina Miasta Gdańska

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Adaptacja budynku przy ul. Srebrniki 5a w Gdańsku na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Zakres prac projektowych obejmuje przebudowę i adaptację budynku (ok. 1000 m2 powierzchni użytkowej) znajdującego się pod ochroną konserwatorską na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Ze względu na stopień degradacji budynku konieczna była wymiana elementów konstrukcyjnych (stropy i więźba dachowa). Nowa funkcja wymagała dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wprowadzono dźwig osobowy wewnętrzny, zwiększono wysokość kondygnacji piwnicy w celu wprowadzenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Ze względu na wysoki stopień korozji biologicznej konieczne było przeprowadzenie osuszania i wykonania nowych izolacji (w tym przepon iniekcyjnych). Na budynku zachowano elementy wskazane przez konserwatora  jako „świadek historii”. Rozwiązania projektowe miały na celu podniesienie komfortu korzystania z budynku z zachowaniem w maksymalnym stopniu jego oryginalnego wyrazu.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link