Gmina Ryńsk

Dokumentacja projektowa budynku technologicznego służąca realizacji inwestycji ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, pompownią wody, zbiornikami wody.

Wydajność projektowanej stacji uzdatniania wody wynosiła 1200 m3/d.

Zaprojektowano ujmowanie wody z wód podziemnych, zaprojektowano transport wody do budynku technologicznego przy pomocy kolektora zbiorczego.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link