Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w rejonie ul. Nowej w Mikołowie był kolejnym zadaniem dla naszych inżynierów. Dokumentacja została podzielona na dwa etapy – przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odejściami oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z odejściami, odgałęzieniami oraz podłączeniami posesji i nieruchomości. Zakres projektu obejmował odcinek około 400 mb

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link