Telka Oleśnica

Telka Oleśnica

Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza ciepłowniczego do obiektu hali produkcyjnej firmy Telka zlokalizowanej na terenie wsi Spalice mieszczącej się w pobliżu Oleśnicy. Przyłącze od miejsca wpięcia w istniejącą sieć rozdzielczą po ścianę pomieszczenia węzła ciepłowniczego zaprojektowano w technologii preizolowanej producenta Logstor w systemie rur pojedynczych. Sporządzenie kompletnej dokumentacji wymagało uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń koniecznych w celu realizacji inwestycji, w tym także uzyskania szeregu zgód właścicieli gruntów, a także uzgodnienie trasy projektowanej infrastruktury podziemnej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ze względu na specyficzną lokalizację przedmiotowego przyłącza. Na życzenie Inwestora usytuowanie projektowanego uzbrojenia terenu uzgodniono na naradzie koordynacyjnej.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link