Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie

Przedmiot zlecenia obejmował sporządzenie pełnej dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej dla projektowanych odcinków sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do pięciu budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Stargard. Przedmiotowe sieci ciepłownicze, o sumarycznej długości przekraczającej 300 m, zaprojektowano w technologii rur preizolowanych, w systemie rur podwójnych TwinPipe producenta Logstor. Projekty wykonawcze oraz budowlane opracowano w oparciu o uzyskane decyzje oraz warunki techniczne, w tym także uzyskano zgody na rozpoczęcie robót budowlanych. Dokumentacja zawierała szczegółowy dobór materiałów umożliwiający bezproblemowe zamówienie materiałów i wykonanie zaprojektowanych robót.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link