PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Zadaniem naszych specjalistów było opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji hydrantowej na terenie zamkniętym Linii Hutniczej Szerokotorowej w Sławkowie.

Wykonano projekt uzupełnienie obecnych hydrantów o nowe elementy instalacji na odcinku o łącznej długości 2 300 m. Nasi projektanci musieli uwzględnić wiele kolizji ze względu na specyfikę terenu PKP. Ciekawym faktem było uwzględnienie przejścia instalacji hydrantowej pod torami kolejowymi. W/w instalacja częściowo prowadzona była po skarpie i należało uwzględnić ominięcie obecnego odwodnienia terenu.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link