Gmina Ryki

Opracowanie projektów budowlano- wykonawczych na: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Leopoldów, ul. Leśna, dz. Nr ewid. 3044/2; Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Podwierzbie, dz. nr ewd. 192, 210; Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Moszczanka, dz. nr ewd. 383,311; Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, od dz. nr ewd. 541/2, wzdł. dz. nr 692, 681, 481

 

Projekt budowlany i wykonawczy zewnętrznej sieci wodociągowej dla czterech miejscowości w Gminie Ryki o łącznej długości około 7km wykonanej z rur PE 100 RC SDR17 PN10. Sieć wodociągowa zaprojektowana metodą wykopu otwartego, przejścia pod drogą wykonane metodą przewiertu sterowanego. Na sieci zlokalizowano hydranty wewnętrzne nadziemne DN80.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link