Gmina Nowy Tomyśl

Gmina Nowy Tomyśl

Sieć kanalizacyjna w dzisiejszych czasach stanowi podstawę funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa na danym obszarze. W związku z tym realizowaliśmy, na zlecenie gminy Nowy Tomyśl, zadanie polegające na zaprojektowaniu inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z zagospodarowaniem terenu pompowni i przykanalikami.

Prace zostały podzielone na 7 etapów, długości projektowanych odcinków to odpowiednio 3700 i 800 mb. W zakresie prac została zaktualizowana mapa do celów projektowych, wykonane badania geotechniczne z przejściem pod ciekami wodnymi oraz przepompownią.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link