Gmina Międzylesie

Gmina Międzylesie

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzylesiu był kolejnym zadaniem dla naszych Projektantów. Zgodnie ze zleceniem wykonano projekt wod – kan wzdłuż ul. Chrobrego w Międzylesiu. Na etapie opracowywania dokumentacji należało ustalić konieczność zastosowania przepompowni – wynikało to z ukształtowania terenu i odcinka sieci, którego długość określono na 1 300 mb dla sieci wodociągowej i 1 300 mb dla sieci kanalizacji sanitarnej.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link