Gmina Gołdap

W pierwszej części zadania wykonano projekt budowlany oraz wykonawczy zakładający konieczność bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej o długości około 200 mb, której powodem był niedostateczny stan kanałów. Wykonano również projekt organizacji ruchu drogowego.

W drugiej części zadania wykonano projekt budowlany oraz wykonawczy na przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem separatora. Ścieki z kanalizacji deszczowej spływały do rzeki. Powodem przebudowy był problem cofania się wody z rzeki do kanalizacji deszczowej na skutek spadku terenu w kierunku kanalizacji deszczowej. W ramach realizacji zadania przygotowano wniosek o pozwolenie na budowę.

Operat wodnoprawny sporządzono na budowę urządzenia wodnego – budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki oraz na szczególne korzystanie z wód – zrzut wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dróg. W ramach realizacji zadania przygotowano złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link