Gmina Chmielnik

Gmina Chmielnik

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Chmielnik” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zakres prac obejmował lokalizacje: Chmielnik, Suchowola, Śladków Mały, Łagiewniki.

Wykonano projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w technologii PVC oraz projekt rozbudowy sieci wodociągowej w technologii PVC.

Zadanie służyło rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik, a tym samym uporządkowaniu gospodarki ściekowej i wodociągowej gminy nie objętych dotąd inwestycjami.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link