Miasto Bochnia

Miasto Bochnia

Projekt w swych założeniach i wykonaniu okazał się realizacją wielobranżową.

W zakresie branży konstrukcyjnej i architektonicznej zaprojektowano rozbiórkę przekrycia istniejącego stropodachu, wykonanie nowego dachu dwuspadowego, o konstrukcji drewnianej z elementami stalowymi, krytego blachodachówką z izolacją termiczną w płaszczyźnie stropu żelbetowego oraz wykonanie odwodnienia zewnętrznego za pomocą rynien i rur spustowych.

Inżynierowie branży sanitarnej zaprojektowali odwodnienie dachu, odprowadzenie wody opadowej projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej wykonanym w technologii PVC oraz wpięcie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej.

Specjaliści branży elektrycznej zaprojektowali nowe zwody pionowe i poziome z drutu stalowo – ocynkowanego wraz ze złączami kontrolno-pomiarowymi, a także instalację odgromową, tak, aby spełniała wymagania kategorii III LPS.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link