Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe

Kalisz, ul. Spokojna

Dokumentacja sieci oświetleniowej przy ul. Spokojnej w Kaliszu miała na celu możliwość wykonania prac mających na celu oświetlenie drogi dojazdowej do pobliskich posesji. Odcinek objęty dokumentacja wyniósł około 150 mb

Kalisz, ul. Kaliska

Dokumentacja sieci oświetleniowej przy ul. Spokojnej w Kaliszu miała na celu doświetlenie dojazdu do posesji nr 92 i 94 przy w/w ulicy. W celu wykonania sieci (około 400 mb) Projektant musiał założyć i uzgodnić trasę z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Wynikało to z konieczności przejścia sieci oświetleniowej pod Drogą Wojewódzką 407 ze względu na punkt zasilający znajdujący się po przeciwległej stronie względem projektowanej sieci.

Kalisz, ul. Polna

Dokumentacja sieci oświetleniowej przy ul. Polnej miała za zadanie wymianę nieużywanej już sieci oświetleniowej. Obecne słupy w bardzo złym stanie technicznym niegdyś służyły do oświetlenia drogi wzdłuż skupiska garaży samochodowych jednocześnie umożliwiając łatwe dotarcie do pobliskiego zakładu produkcyjnego. W ramach zadania punkt przyłączeniowy został ustalony w pobliskiej rozdzielnicy elektrycznej. Długość sieci wyniosła około 250 mb.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link