Gmina Jabłonka

Gmina Tarnów

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jabłonka, Orawka, Podwilk wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

W w/w miejscowościach, mieszkańcy od kilku lat ubiegali się o uzupełnienie oświetlenia drogowego na obszarze swojego miejsca zamieszkania. Dzięki naszemu zespołowi specjalistów zaprojektowano nowe słupy oświetleniowe zwieńczone wysokosprawnymi oprawami w technologii LED (których dobór poparty został odpowiednimi obliczeniami fotometrycznymi). Działanie to realnie wpływa na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link