Zakład Górniczo – Hutniczy „Bolesław” S.A.

Zakład Górniczo - Hutniczy "Bolesław" S.A.

Wielobranżowy projekt techniczny dla zadania inwestycyjnego
„Modernizacja systemu transportu prażonki w obrębie Działu Prażalni i FKS” obejmujący projekty wykonawcze i warsztatowe:
– branży technologicznej (technologiczno-montażowy, demontaży i rozbiórek)
– budowlano-konstrukcyjnej (zbiorników prażonki, spieków, pompowego prażonki, podestów, placów, fundamentów)
– mechaniczno-instalacyjnej (przenośników zgrzebłowych, w tym chłodzonych wodą, doboru i zabudowy pomp powietrznych rurociągów, przenośnika talerzykowego, wysypów, zsypów, systemu chłodzenia przenośników i urządzeń, doboru i zabudowy kruszarki)
– elektryczno-automatycznej (instalacji zasilania instalacji i urządzeń, AKPiA, uziemienia, oświetlenia, ochrony odgromowej, zmian w systemie sterowania i wizualizacji, oprogramowania i wizualizacji wraz z uruchomieniem)

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link