CS Natura Tour

CS Natura Tour

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjnej, wentylacji oraz instalacji elektrycznej łazienek 18 pokoi i 4 apartamentów. Przeprowadzone modernizacje polegały na:

– wymianie instalacji wody zimnej i ciepłej, którą wykonano z rur i kształtek PP. Zaprojektowano prowadzenie przewodów w bruzdach ściennych i wpięcie ich do istniejących przewodów rozprowadzających

– wymianie w instalacji centralnego ogrzewania przewodów oraz grzejników w modernizowanych łazienkach

– doborze wentylatorów dla wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

– wymianie poziomów oraz urządzeń sanitarnych w instalacji kanalizacyjnej.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link