Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Projekt zakładał wykonanie remont ogrodzenia frontowego II LO im. Stefana Batorego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego obejmujący:
– inwentaryzację architektoniczno-budowlaną
– ekspertyzę stanu technicznego
– ekspertyza konserwatorska obejmująca m. in. badania stratygraficzne tynków
– projekt remontu.
Projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robót, kosztorys.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link