Miasto i Gmina Ostrzeszów

Miasto i Gmina Ostrzeszów

Opracowanie ekspertyzy technicznej więźby dachowej oraz pokrycia dachowego budynku Ratusza w Ostrzeszowie (wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.09.1998 r. pod numerem rejestru 525/Wlkp/A) z serwisem fotograficznym wraz ze wskazaniem sposobu i zakresu wykonania koniecznych prac remontowo – konserwatorskich zadaszenia, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link