Gmina Jabłonna

Przedmiotem zamówienia było wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej przy ul. Szkolnej 2 w Jabłonnie wraz z opracowaniem inwentaryzacji budowlanej i koncepcji architektonicznej powiększenia stołówki szkolnej. Powierzchnia użytkowa ok. 6000 m2 i kubatura ok. 35 000 m3,

– wykonano inwentaryzację budowlaną w skład której wchodzi: opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni, opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku, rzut działki w skali 1:500 z naniesionymi budynkami, utwardzeniami, drogami oraz podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową, rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia, przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów, zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi oraz elektrycznymi w skali 1:50 lub 1:100, w tym także instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; dokumentację fotograficzną w postaci zdjęć oraz rzutu z naniesionymi miejscami wykonania zdjęć,

– opracowano projekt koncepcyjny stołówki szkolnej

– wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku pod kątem oceny aktualnego stanu technicznego obiektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (z uwzględnieniem założeń koncepcji projektowej) wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych niezbędnych w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów wraz z uzyskanie uzgodnienia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link