Areszt Śledczy w Grójcu

Areszt Śledczy w Grójcu

Wykonanie audytu dokumentacji formalno-prawnej systemu kanalizacji w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Grójcu wraz z oczyszczalnią ścieków oraz z towarzyszącą infrastrukturą należącą do Aresztu Śledczego w Grójcu. Sporządzenie opracowania poaudytowego.

Opracowanie dokumentacji polegało na:

  • zbadaniu kompletności i poprawności (merytorycznej i formalnej) dokumentacji technicznej,
  • wykazaniu istniejących problemów powstałych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu,
  • przedstawienie zaproponowanych rozwiązań.
INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link