Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy deszczowni na szkółce leśnej „Janików” wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 745, obręb Nowy Dwór, gmina Jelcz- Laskowice