Wykonanie ekspertyzy technicznej dla obiektu budowlanego położonego w Rzeczycy 46 Gmina Grębocice stanowiącego budynek mieszkalny jednorodzinny