Opracowanie kompletnych projektów budowlano- wykonawczych dotyczących budowy sieci i przyłączy cieplnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci komór cieplnych na terenie miasta Łomży